EST
ENG
RUS

 

Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav linna asutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.

Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, raske ja sügava puudega laste tugiisikud ning vabatahtlikud tugiisikud.

Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.

           *****
HEAD PEREKESKUSE KLIENDID JA KÜLALISED!

Kuna koroonaviiruse leviku oht ei ole möödas, siis palume perekeskusesse tulles: 

• desinfitseerida käsi ning kanda meie ruumides maski;

• tulla kohale ainult eelnevalt kokkulepitud ajaks ning õigeaegselt, mitte rohkem kui 5 minutit enne vastuvõtu algust;

• kohtumistele ootame ainult juhul kui teie ise ning teie kodused pereliikmed on olnud viimased 7 päeva hingamisteede nakkushaiguste tunnusteta. Kui olete viimase kahe nädala jooksul olnud kokkupuutes Covid-19 haigega, siis palun ärge perekeskusesse tulge ning andke sellest meile teada;

• välisriigist naastes järgige kindlasti eneseisolatsiooni nõudeid vastavalt Välisministeeriumi kodulehele olevale infole (https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele);

 
 
         *****

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks:
 

Nõustamisteenistus 


psühholoogiline nõustamine

internetinõustamine

videokonsultatsioon autistliku lapse vanemale

 
 
Tugiisikuteenistus 
 erivajadusega lapse tugiisiku teenus 
Pereteenistus 
toetav pereteenus

lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine

perelepitus

 
 
Ennetavad teenused