EST
ENG
RUS

 

TÄHELEPANU! Seoses eriolukorraga riigis ei toimu perekeskuses kohapealseid kohtumisi.
Kohtumised asendatakse telefonivestlustega, varem kokku lepitud aegade puhul võtame Teiega ise ühendust.

Meie maja töötajatega on võimalik ühendust saada kodulehel olevate kontaktide kaudu.Lastega peredele pakutakse jätkuvalt PSÜHHOLOOGILISE NÕUSTAMISE TEENUST, mida nüüd osutatakse telefoni või Skype’i kaudu. Aja kokkuleppimiseks palume helistada telefonil 6556970.

Kirjalikult nõustatakse ka meie kodulehel asuva „Küsi nõu“ rubriigi kaudu.

PERETEENISTUSE  (toetav pereteenus, perelepitus ja lahuselava vanemaga suhtlemise korraldamine) kohta saab infot telefonil 6571588.

TUGIISIKUTEENUSEGA seotud küsimuste korral saab helistada tel 51909155 või võtta ühendust otse oma juhtumikorraldajaga.

PÄEVAKESKUS ON SULETUD, kuid soovi korral pakutakse päevakeskuse lastele sooja sööki. Soovist palume teada anda tel. 5211960


Murede korral saab pöörduda veel:
Koroonaviirusega seotud küsimuste lühinumber 1247
Lasteabi telefon 116 111
Naiste tugitelefon 1492
Raseduskriiskeskus tel 800 2008;  
https://rasedus.ee/tegevus/raseduskriisikeskus/ 
Eluliini kriisinõustamise numbrid https://eluliin.ee/
Rajaleidja keskused  https://rajaleidja.innove.ee/
Tallinna Perekeskus

Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav linna asutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.

Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.

Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.
 

*****

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks:
 

Nõustamisteenistus 


psühholoogiline nõustamine

internetinõustamine

• vanemakoolitus "Imelised aastad"

videokonsultatsioon autistliku lapse vanemale

 
 
Tugiisikuteenistus 
 

vabatahtliku tugiisiku teenus

raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus 
Pereteenistus 
toetav pereteenus

lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine

perelepitus

 
 
Päevakeskus 
 

päevakeskuse teenus kooliealistele lastele