EST
ENG
RUS

Tallinna Perekeskus


Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.
Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.

Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks:
 
Nõustamisteenistus 


psühholoogiline nõustamine

internetinõustamine
 
 
Tugiisikuteenistus 
 

vabatahtliku tugiisiku teenus

autismispektri häirega lapse tugiisiku teenus 
Pereteenistus 
perekeskne aitamistöö

lapse ja lahuselava vanema kohtumiste korraldamine

teismeliste rasedate ja emade tugigrupp 
 
Päevakeskus 
 

päevakeskuse teenus kooliealistele lastele